Tomt utrymme

Villkor

Genom att acceptera de beskrivna användarvillkoren, integritetspolicyn och användningen av cookies, godkänner du att Registeransvarig MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (Eskilstunavägen 35 , 644 30 Torshälla) får hantera personuppgifterna om dig i enlighet med integritetspolicyn.


Du är införstådd med att dessa uppgifter härigenom kan presenteras för kunder och andra samarbetspartners till MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB, samt att Registeransvarig och Registerförare är bundna till att göra detta i enlighet med gällande lagkrav.


Uppgifterna ges frivilligt och du har informerats om att du kan kräva insyn i och rättelse av uppgifterna, eller att de raderas, i enlighet med Personuppgiftslagen.